четвъртък, 26 юли 2012 г.

Кредит енергийна ефективност

Кредитното споразумение за енергийна ефективност и възобновяема енергия се нарича Residential Energy Efficiency Credit Line или REECL. Финансирането се усвоява от български финансови инстиуции, които, от своя страна, кредитират индивидуални потребители. С цел стимулиране по-бързото прилагане на проекта е предвидена поощрителна схема, която позволява на кредитополучателите да получат безвъзмездно до 20% от отпуснатия заем при изпълнение на финансираните подобрения. Процентът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният размер за едно домакинство не може да надвишава 850 EUR или 1662 лева. Финансовият ресурс е осигурен от Международен фонд Козлудуй (KIDSF), основан през 2000 год. с донорски средства на ЕС, държавите членки на ЕС и Швейцария и се управлява от ЕБВР.

Програмата REECL предоставя на домакинствата от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви потребителски кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност от 200 до 850 Евро.


Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:
 • Енергоспестяващи прозорци 
 • Изолации на стени, покриви и подове
 • Газови котли
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
 • Слънчеви колектори за топла вода
 • Охлаждащи и загряващи термопомпени системи


Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.
Каква е процедурата за отпускането на кредита:
 1. Първото което трябва да направите е да изберете фирмата която ще Ви извърши услугите и ще Ви достави материалите за енергоспестяващото мероприятие. Списък на фирмите одобрени за програмата може да намерите на сайта на организацията http://www.reecl.org/bg/ei_about.php
 2. След като сте избрали фирма, следващата стъпка е да отидете във фирмата и да помолите да Ви изготвят пълна оферта за исканата от Вас стока. Офертата трябва да е направена на точно определен формуляр, който можете да изтеглите отново от WEB сайта на организацията на адрес http://www.reecl.org/bg/form_ofr.php
 3. С така направената оферта отивате в най-близкия офис на някоя от участващите банки(може да ги видите на адрес http://www.reecl.org/bg/applforms.php) и заявявате че искате да кандидатствате за Кредит за Енергийна Ефективност. В различните банки условията за кредита могат да са различни, като кредита е потребителски, офертите може да сравните и от предлаганите на нашия сайт КРЕДИТНИ КАЛКУЛАТОРИ.От тук нататък всичко е като нормален потребителски кредит, като в зависимост от банката в някой от случаите сумата се привежда директно на фирмата производител, и за Вас остава само да чакате да дойдат да Ви монтират избраната стока.
 4. Следващият етап е след като поръчаната стока вече е доставена (монтирана). След успешно завършване на енергоспестяващия проект, кредитополучателите трябва да разпечатат и попълнят Формуляра за безвъзмездна помощ (може да се изтегли от http://www.reecl.org/PDF/forms/Grant%20request%20form.pdf) , който се подава в клона на финансиращата банка, заедно с протокол за извършени работи(може да се изтегли от тук http://www.reecl.org/PDF/forms/Protocol.pdf) и оригинална фактура, която съдържа поне: дата, име и адрес на доставчика или монтажника; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата.
 5. Тук остава да чакате комисията на организацията да дойде и провери дали всичко е монтирано по нужните стандарти и изисквания (щом е от одобрена фирма на 100% е така). След посещението, организацията www.reecl.org уведомява Вашата банка че всичко е наред и превежда сумата която се приспада от главницата. През времето докато организацията не е одобрила проекта изплащате кредита към банката както е отпуснат, без да е приспадната сумата от помощта. Срока за посещение на комисията е до 3 месеца след приключване на проекта, което означава че 3 месеца може да изплащате сумата без приспаднатата помощ.
 6. След превода на помощта от банката Ви се обаждат и преподписвате погасителен план в който размерът на помощта е приспаднат от главницата.
Цялостният извод който можем да направим е че можем да си купим качествени енергоспестяващи стоки и услуги на изплащане реално без никакво оскъпяване , тъй като размера на лихвата в повечето случаи е близък като стойност до размера на отпуснатата помощ.

Кредит без доказване на доход

Бърз кредит, кредит срещу лична карта, кредит без доказване на доход

Предпоставки за появата на бърз кредит и кредит срещу лична карта

Напоследък на фона на силната конкуренция на банковия пазар за банките става все по-трудно да постигат по-големи пазарни дялове и съответно удоволетворение на техните акционери. Разбира се това от своя страна облагоприятства клиентите. Тъй като банките нямат голям избор по отношение промени в цените на своите продукти, те прибягват до маркетингови похвати и иновации в стремежа си да удоволетворят потребителските нужди до максимална степен.

По тази причина някои банки, след като преразгледаха своите правила, при които отпускат кредити решиха да представят на пазара два нови продукта – „Бърз кредит” и „Кредит срещу лична карта”, както и продължиха да развиват своите продукти „Без доказан доход”.

Информацията, която залива клиентите често води до желания ефект и голяма част от населението се насочва към съответната банка, за да се възползва максимално от изгодното предложение.
Самите наименования на кредитите биха довели даден потенциален клиент до мисълта, че за да кандидатства за такъв кредит не е необходимо наличието на трудов договор и доказване на трудови доходи. Често това води до разочарование, след като стане ясно, че всъщност не е така.

Що е то „Бърз кредит”?

Важно е да се отбележи, че независимо от типа и наименованието на потребителския кредит, условието за наличие на постоянен трудов договор остава задължително.

Бързият кредит не означава, че няма да Ви бъдат изискани документи, доказващи Вашите доходи, а че ще получите решението на банката в рамките на 24 ч. (средно около 4 дни в обичайните случаи).Разбира се тази бързина се заплаща от клиента под формата на по-висок лихвен процент по кредита. Ще го забележите при сравнение на ГПР (годишния процент на разходите).

Подобен вид кредит е примамливо предложение за всеки заемател и банките проявили по-голяма активност вече отдавна го предлагат.

Доказване на доход при кредит без доказване на доход

Мисълта, че банката може да отпусне заем, без да изиска удостоверяване на доход е мисъл блазнеща много кандидати за такъв. Подобни предложения са сред първите, които попадат в полезрението им, но едва при самото кандидатстване се разкрива реално какви са изискванията. Често се случва при кандидатстване за кредит клиентът да не може да докаже официално доходите, които получава или те да са прекалено ниски. Разбираемо е в този случай той да се насочи към оферти, където изискването за доход „не е водещо”. Дали, обаче, реално съществуват такива предложения? За жалост, не съвсем. И до този извод можем да стигнем, ако се поставим на мястото на банката. Нека всеки си отговори сам, ако той е банка, би ли отпуснал кредит на клиент, без да се поинтересува дали, колко и какви доходи има, ще може ли да му върне парите в този случай и т.н. Едва ли някой ще се съгласи да даде пари просто така.

Казано с думи прости, кредитът без доказан доход не означава, че банката не се интересува от дохода Ви, а именно, че не можете да го докажете. Това са оферти точно за клиенти, които освен официалния си доход получават и неофициален, който обаче, не могат да удостоверят.
И пак да повторим, за да е ясно - основно изискване си остава представянето на удостоверение от работодател относно размера на трудовото възнаграждение, както и копие на трудов договор.

Потребителския кредит срещу лична карта

Характерното за потребителския кредит срещу лична карта е, че се изисква кредитоискателят да има минимум 6 мес. трудов стаж на безсрочен (постоянен) трудов договор при настоящият работодател към датата на кандидатстване за кредит и възраст минимум 18 години. И отново да не забравяме – независимо от облекчената процедура, доказване на доход се изисква.

Този вид кредит е подходящ за кредитополучатели, които са регистрирани в НОИ, но не могат да докажат реалния си доход дори чрез служебна бележка. Клиентът декларира доход, който банката приема до определен размер в зависимост от местоработата.

Необходимостта от наличието на трудов договор

Всеки кредитополучател, би се замислил върху изискването за постоянен трудов договор, въпреки търговските наименования на тези кредити. Действително ако всеки се постави на мястото на съответната банка, възниква и въпроса: Как да се намали риска за банката, като в същото време се увеличи печалбата на фона на удоволетворени клиенти?
Следователно наличието на горепосочените изисквания не би трябвало да е изненада за потенциалните клиенти.

Жилищни кредити

Кредит за покупка
на апартаменти, гаражи, къщи, урегулирани парцели, офиси, ателиета, магазини и др. недвижими имоти.

С жилищен кредит за покупка се финансира придобиването на собствеността както на окончателно построени имоти, така и на такива в процес на изграждане. При покупка на имот в процес на строеж е възможно разрешаване на кредита на траншове, съгласно предварителен договор.

Обезпечение - имота, който се закупува с предоставения кредит и/или друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Размерът на кредита зависи от:

* стойността на сделката - договорената покупна цена на имота по предварителен договор /различните банки финансират между 80 и 100 % от стойността на сделката;

* пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиране /съотношението размер на кредита към размер на пазарната оценка/ варира в зависимост от възприетите от банката критерии между 50 – 90 %, a дори и 120 %. Върху него оказват влияние най-вече фактори като конструкция и местоположение на имота.

* доходите на кредитоискателите – банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Съществуват и програми за жилищно кредитиране без документално доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива.

* максималния размер на кредита според правилата на банката – повечето банки не ограничават максималния размер на кредита, ако са изпълнени изискванията за доход и ако пазарната оценка на имота е достатъчна за да обезпечи искания кредит. Но е възможно банката да е фиксирала горна граница на кредита, която не може да се надвишава, например 150 000 евро.

Срок на кредита – максималния срок на жилищните кредити в различните банки е 20, 25, 30 години, като се налагат и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита /между 58 и 65 г./

Кредит за ремонт, подобрения, реконструкция на недвижими имоти

Разрешава се съгласно количествено-стойностна сметка за строително-ремонтни дейности или предоставена от строителна фирма оферта. Възможно е изискване за усвояване на траншове с цел проследяване на целевото изразходване на средствата, възможно е и изискването на разходооправдателни документи. Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Размерът на кредита зависи от:

* стойността на дейностите, които се финансират с искания кредит.
Финансира се между 80 и 100 % от стойността им;

* пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиране варира между 50 – 100 %, в зависимост от възприетите от банката критерии.

* доходите на кредитоискателите – банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Съществуват и програми за жилищно кредитиране без документално доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива.

* максималния размер на кредита, според правилата на банката – възможно е да няма ограничение според правилата на банката или да съществува такова

Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

Срок на кредита – максималния срок на жилищните кредити в различните банки варира между 7 и 35 години, като се налагат и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита /58-65 г./

Кредит за строеж и довършване

Финансират се строителни дейности на недвижими имоти /най-често строеж еднофамилни къщи или довършване на жилищни имоти/ съгласно представена строителна документация – разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, проектно-сметна документация.

Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. За обезпечение на кредит за строеж би могла да бъде учредена ипотека върху пацела, върху който ще се строи.

Размерът на кредита зависи от:

* стойността на строителните дейности съгласно представена план сметка за строителните дейности или оферта от строителна фирма.

* пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение. Пазарната оценка се възлага на лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиране варира между 50 – 90 %, в зависимост от възприетите от банката критерии.

* доходите на кредитоискателите – банките имат различни критерии за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят както за остатъчния доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Съществуват и програми за жилищно кредитиране без документално доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива.

* максималния размер на кредита, според правилата на банката – възможно е да няма ограничение според правилата на банката или да съществува такова.

Срок на кредита – максималният срок на различните банки варира, като максималния е 25 -30 години, налагат се и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита /58-65 г./

Кредит за рефинансиране

Банките предлагат кредити с цел окончателно погасяване на жилищни кредити, отпуснати от други банки. Рефинансирането дава възможност на кредитополучателите да предоговорят условията по кредита си, предимно се търси възможност за намаляване на лихвения проценти и/или промяна в срока на изплащане.
Размерът на кредита за рефинансиране обикновенно не може да надхвърля сумата на остатъчната главница по ползвания кредит и таксата за предсрочно му погасяване. Изисква се писмен документ от банката кредитор за наличие на целеви кредит, титуляр, остатъчна главница, такса за предсрочно погасяване, адрес на имота, обезпечение на кредита, номер на сметка, по която да се преведе разрешената за рефинансиране сума. Много често кредита за рефинансиране се комбинира с отпускането на допълнителен кредитен лимит.
Някои банки предлагат преференциални такси за усвояване и управление специално при кредитите си за рефинансиране.
За да се постигне положителен финансов ефект от рефинансирането на кредит, е необходимо да се пресметнат съпътсващите тази процедура разходи - банковите такси за погасяване на съществуващия кредит и усвояването на новия, нотариалните такси за заличаване на ипотека и учредяването на новата, разходите по оценка и застраховане на обезпечението и др.

Кредити за българи в чужбина

Кредитите са предназначени за български граждани, работещи и/или живеещи в чужбина.
* Размер на кредита – в зависимост от политиката на съответната банка; някои банки определят максимален размер до 150,000 Евро, докато при други ограниченията по отношение на размера са само процента на финансиране спрямо стойността на имота и доказаната кредитоспособност;

* Процент на кредитиране спрямо пазарната оценка на имота – различен в различните банки (65%, 70%, 80%, 90% от стойността на имота);

* Максимален срок на кредита –  между 15 и 35 години;

* Обезпечения – ипотека върху недвижим имот. Възможно е изискването на други допълнителни обезпечения, например парични средства – депозит в размер не по-нисък от размера на погасителните вноски за определен от банката период.

Необходимата документация зависи от държавата, в която се реализира дохода и изискването на банката. Важно е да се уточни, че в зависимост от политиката на отделните банки, някои от издадените документи в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани.

Не на последно място, банките изискват от кредитоискателите да предоставят лице за контакт в България, в случай че възникнат проблеми в процеса на кандидатстване и изплащане на кредита. По този начин те минимизират риска, например призовка до кредитоискателя, който се намира в чужбина, да не пристигне в срок. В други банки кредитоискателят кандидатства със съкредитоискател, който с доходите си гарантира изплащането на кредита. Възможен е и вариант, при който се изисква изискват както лице за контакт, така и съкредитоискател.

неделя, 22 април 2012 г.

Online Кредит

Бързите (онлайн) кредити се оказват най-удачното решение в редица ситуации, когато човек спешно се нуждае от малка сума в брой, коментира за Pariteni.bg Ирина Христова, управител на НетКредит.
Тези кредити са алтернатива на заема от приятел, само че без притеснението и риска да ви бъде отказан. Доплащане при покупка на автомобил, спешен ремонт в дома, билети за концерт... случаите, при които е необходим интернет кредит са неизброими. Ето и най-честите ситуации, когато онлайн заемите са особено подходящи:
 • Забавили са ви заплатата и се нуждаете от джобни
 • Не сте си платили сметката за телефона, тока, или интернета и предстои изключване
 • Наближава падежа на овърдрафта, борча по кредитната карта или заема от приятел
 • Идва крайният срок за изплащане на данъците, но парите не стигат
 • Искате да купите подарък, но още не сте си получили обещаните бонуси или ги бавят
 • Нуждаете се спешно от медицинска или стоматологична помощ и то сериозна.
 • За храна. Семейството ви гладува.
 • Проблеми по време на път. Дай боже да не се случва.
 • Непредвидено пътуване в чужбина.
On-Line Кредити ще помогнат в този случай. Кандидатстването става бързо и повечето фирми одобряват или отказват кредита в рамките на няколко часа. Възползвайте се от бързите услуги на онлайн кредитите.

Авто кредити и лизинги

Какво трябва да знаем Лизинговите Авто кредити представляват по своята същност договори за наем както на стоки така и на движима или недвижима собственост. Най-често срещаните форми на лизингови кредити са лизинг на:
 • Леки и товарни автомобили, камиони, мотоциклети, строителна техника и оборудване 
 • Селскостопанска техника като комбайни, трактори и др. 
 • Кораби, самолети, яхти и други средства 
 • Недвижими имоти
При този вид кредити лизингодателя закупува обекта на лизинговиа договор и остава пълноправен собственик до окончателното изплащане на дължимите средства от страна на лизингополучателя или до прекратяване на лизинговия договор съобразено със законодателството на Република България. Най-разпространените форми на лизинг са финансовия и оперативния лизинг, като разликата е в прехвърлянето на собственоста върху обекта на договора
 • При финансовия лизинг след изтичане на лизинговия период и изплащане на всички договорени финансови взаимоотношения собственоста преминава в лизингополучателя 
 • При оперативния собственоста не се променя и остава в лизингодателя след изтичане на договорения лизингов срок
Авто кредити и лизинг.

сряда, 1 юни 2011 г.

Студентски кредит

Една нова и не чак толкова позната дейност на банките, а именно кредитирането на студенти и подпомагането им през времето на обучение с финансиране на разходи свързани с университетски такси, учебни материали, плащане на квартира или общежитие. Студентските кредити са една от широко дискутираните теми в обществото от дълго време. Проблемите на този вид кредитиране е, че банките дълго време проучваха възможностите за осигуряване на добро обезпечение на отпуснатите средства. Повечето студенти в самото си начало на образованието не разполагат с големи възможности и тъкмо студентският кредит е начина да се даде едно стабилно начало на образованието на хората без много възможности. Към днешна дата няколко банки на територията на България предлагат отпускането на студентски кредити с много разнообразни условия и изисквания, които кандидатите трябва да покрият, преди да получат нужното финансиране. Лихвените проценти по този вид кредити варират в рамките от 7 до 15% на годишна база, което показва, че пазара на студентски кредити все още не е добре разработен и тези големи разлики в лихвените нива са ясна предпоставка за промяна към по-добро в следващите няколко години. Отпускането на финансирането също в някои банки е лимитирано за хора до определена възраст, като тя най-често е фиксирана на 35 години и кандидат над тази възраст изобщо не се допускат до разглеждане.
В някои банки студентски кредити се отпускат за финансиране на обучени в степен докторантура и тук правилата за възрастовата граница не са валидни, тъй като повечето кандидати са надхвърлили 35-те години по време на защитаване на докторската си дисертация.

Ето и някои програми за отпускане на студентски кредити от различни банки:
http://www.ccbank.bg/bg/student_loan
http://www.fibank.bg
http://rbb.bg/bg-BG/Private_Customers/01_Financing/05_studentski/
http://www.sgeb.bg/bg/students-loan.html

вторник, 17 май 2011 г.

Рефинансиране на кредити

Рефинансирането – възможност за намаляване вноските, лихвата, срока и условията на погасяваният от Вас кредит. Банковите пазари са сфера на постоянно променящи се лихвени проценти, срокове, такси и други условия обвързани с много и различни финансово-икономически и пазарни промени. Един ипотечен кредит е обвързан с дългосрочно задължение обикновенно от порядъка на 15, 20 или 30 години. За този голям период от време на банковите пазара могат да настъпят сериозни промени свързани с условията по кредитирането и най вече лихвения процент. В случай че лихвеният процент се повишава с времето, кредитополучателя може да е доволен от лихвеният процент на който се обслужва кредитът му в момента. Рефинансирането е решение при другият случай – когато лихвените проценти намаляват и конкуренцията между кредитните институции се засилва. Чрез рационално и добре обмислено рефинансиране на текущите си финансови задължения, кредитоползвателите могат да упражняват достатъчно ефективен контрол върху тях, и да реализират значително намаление на месечните си разходи. Пример за това е ситуацията с родните банки в периода около 2000-2001г. – тогава лихвените нива за ипотечни кредити бяха около 16-18%, докато в момента лихвеният процент е под 10%.

Някой от нещата които бихте спечелили от едно рефинансиране:
·                                 Намаляване на лихвения процент на кредита, съответно и месечните погасителни вноски
·                                 Намаляване срока на изплащане на кредита като размера на месечните вноски остава същият
·                                 Намалени такси по обслужване водещи до по нисък ГПР(Годишен процент на разходите)
·                                 Възможност за по висока оценка на имота с който ще се обезпечи кредита
·                                 Възможност за рефинансиране на няколко потребителски кредити с един ипотечен с много по ниски лихвени проценти.