четвъртък, 26 юли 2012 г.

Кредит енергийна ефективност


Кредитното споразумение за енергийна ефективност и възобновяема енергия се нарича Residential Energy Efficiency Credit Line или REECL. Финансирането се усвоява от български финансови инстиуции, които, от своя страна, кредитират индивидуални потребители. С цел стимулиране по-бързото прилагане на проекта е предвидена поощрителна схема, която позволява на кредитополучателите да получат безвъзмездно до 20% от отпуснатия заем при изпълнение на финансираните подобрения. Процентът на безвъзмездната финансова помощ зависи от вида на проекта, като максималният размер за едно домакинство не може да надвишава 850 EUR или 1662 лева. Финансовият ресурс е осигурен от Международен фонд Козлудуй (KIDSF), основан през 2000 год. с донорски средства на ЕС, държавите членки на ЕС и Швейцария и се управлява от ЕБВР.

Програмата REECL предоставя на домакинствата от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви потребителски кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност от 200 до 850 Евро.


Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:
 • Енергоспестяващи прозорци 
 • Изолации на стени, покриви и подове
 • Газови котли
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
 • Слънчеви колектори за топла вода
 • Охлаждащи и загряващи термопомпени системи


Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.
Каква е процедурата за отпускането на кредита:
 1. Първото което трябва да направите е да изберете фирмата която ще Ви извърши услугите и ще Ви достави материалите за енергоспестяващото мероприятие. Списък на фирмите одобрени за програмата може да намерите на сайта на организацията http://www.reecl.org/bg/ei_about.php
 2. След като сте избрали фирма, следващата стъпка е да отидете във фирмата и да помолите да Ви изготвят пълна оферта за исканата от Вас стока. Офертата трябва да е направена на точно определен формуляр, който можете да изтеглите отново от WEB сайта на организацията на адрес http://www.reecl.org/bg/form_ofr.php
 3. С така направената оферта отивате в най-близкия офис на някоя от участващите банки(може да ги видите на адрес http://www.reecl.org/bg/applforms.php) и заявявате че искате да кандидатствате за Кредит за Енергийна Ефективност. В различните банки условията за кредита могат да са различни, като кредита е потребителски, офертите може да сравните и от предлаганите на нашия сайт КРЕДИТНИ КАЛКУЛАТОРИ.От тук нататък всичко е като нормален потребителски кредит, като в зависимост от банката в някой от случаите сумата се привежда директно на фирмата производител, и за Вас остава само да чакате да дойдат да Ви монтират избраната стока.
 4. Следващият етап е след като поръчаната стока вече е доставена (монтирана). След успешно завършване на енергоспестяващия проект, кредитополучателите трябва да разпечатат и попълнят Формуляра за безвъзмездна помощ (може да се изтегли от http://www.reecl.org/PDF/forms/Grant%20request%20form.pdf) , който се подава в клона на финансиращата банка, заедно с протокол за извършени работи(може да се изтегли от тук http://www.reecl.org/PDF/forms/Protocol.pdf) и оригинална фактура, която съдържа поне: дата, име и адрес на доставчика или монтажника; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата.
 5. Тук остава да чакате комисията на организацията да дойде и провери дали всичко е монтирано по нужните стандарти и изисквания (щом е от одобрена фирма на 100% е така). След посещението, организацията www.reecl.org уведомява Вашата банка че всичко е наред и превежда сумата която се приспада от главницата. През времето докато организацията не е одобрила проекта изплащате кредита към банката както е отпуснат, без да е приспадната сумата от помощта. Срока за посещение на комисията е до 3 месеца след приключване на проекта, което означава че 3 месеца може да изплащате сумата без приспаднатата помощ.
 6. След превода на помощта от банката Ви се обаждат и преподписвате погасителен план в който размерът на помощта е приспаднат от главницата.
Цялостният извод който можем да направим е че можем да си купим качествени енергоспестяващи стоки и услуги на изплащане реално без никакво оскъпяване , тъй като размера на лихвата в повечето случаи е близък като стойност до размера на отпуснатата помощ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар