неделя, 22 април 2012 г.

Авто кредити и лизинги


Какво трябва да знаем Лизинговите Авто кредити представляват по своята същност договори за наем както на стоки така и на движима или недвижима собственост. Най-често срещаните форми на лизингови кредити са лизинг на:
  • Леки и товарни автомобили, камиони, мотоциклети, строителна техника и оборудване 
  • Селскостопанска техника като комбайни, трактори и др. 
  • Кораби, самолети, яхти и други средства 
  • Недвижими имоти
При този вид кредити лизингодателя закупува обекта на лизинговиа договор и остава пълноправен собственик до окончателното изплащане на дължимите средства от страна на лизингополучателя или до прекратяване на лизинговия договор съобразено със законодателството на Република България. Най-разпространените форми на лизинг са финансовия и оперативния лизинг, като разликата е в прехвърлянето на собственоста върху обекта на договора
  • При финансовия лизинг след изтичане на лизинговия период и изплащане на всички договорени финансови взаимоотношения собственоста преминава в лизингополучателя 
  • При оперативния собственоста не се променя и остава в лизингодателя след изтичане на договорения лизингов срок
Авто кредити и лизинг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар