понеделник, 16 май 2011 г.

Потребителски кредити


Потребителски кредити – най често исканите и отпускани кредити. Няколко са съществените характеристики на потребителските кредити, различаващи ги от Ипотечните.
·                                 По малкият размер на отпусканите средства – до 30 000 – 40 000 лв. максимална стойност
·                                 По кратък срок на изплащане – максимума е между 10 и 15 години
·                                 По високият лихвен процент – тук горната граница може да достигне и до 20-25%, а дори и повече ако става въпрос за някой видове покупки на лизинг

Тук обезпечението не е недвижима собственост, което определя по високия риск за банковите институции при отпускането на такъв тип кредити. Което води до по-високите лихвени проценти.
Според типа кредита може да бъде :
·                                 Потребителски кредит с поръчители – с един или няколко поръчители които гарантират за лицето кандидатстващо за кредит. В повечето случаи поръчителите трябва да отговарят на определени условия според възраст (Сбора на възрастта и срока на кредита да не надхвърлят 60 години за жени и 65 години за мъже.), тип заетост(обикновено безсрочен трудов договор), месечен доход, други кредитни задължения. Кредитите с поръчители обикновено са с по ниски лихви от тези без поръчител, но изискват повече документация, поръчителят се ангажира също с представянето на документи за доходи, задължения, заетост и т.н., с което процедурата се усложнява. Използвайки формата за кандидатстване от нашият сайт ще спестите голяма част от времето на себе си и евентуалните поръчители, тъй като ще получите готови предложения за кредит съобразени с Вашите и на поръчителя възможности.
·                                 Потребителски кредит без поръчители – разликата тук е че нямате нужда от поръчители, но за сметка на това лихвите са по високи. Условията за възраст, тип заетост и месечен доход остават.

Няма коментари:

Публикуване на коментар